Aanmeldformulier Gymnastiek Vereniging Noordeloos

Ik meld mijzelf/ mijn kind aan als lid van de Gymnastiek Vereniging NoordeloosDoor het invullen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot het lidmaatschap van Gymnastiek Vereniging Noordeloos.

Door het invullen van dit formulier verklaar ik, bij minderjarigheid van het lid, een tekenbevoegd ouder of verzorger te zijn.